Tervetuloa

4H-järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansainvälinen kansalaisjärjestö, jonka ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa. Tehtävää toteutetaan edistämällä

- nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja arjen taitoja

- yhteistyötaitoja

- kansainvälisyyttä 

- luonnon ja ympäristön kunnioitusta.

 

4H-työn tärkeitä arvoja ovat

- yritteliäisyys ja ahkeruus

- yhteistyö,

- rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä

- välittäminen ja suvaitsevaisuus.

 

Järjestön kansainvälinen tunnus tulee neljän sanan alkukirjaimista

 

HARKINTA  -  HEAD

HARJAANNUS  -  HANDS

HYVYYS  -  HEART

HYVINVOINTI  -  HEALTH 

 

Näihin sanoihin sisältyy 4H-työn perusajatus: edistää lasten ja nuorten kasvamista aikuisiksi, jotka pään harkinnalla, käsien taidolla ja sydämen hyvyydellä pystyvät luomaan arkipäivän hyvinvointia niin itselleen kuin muille. Tekemällä oppiminen (Learning by doing) on 4H-toiminnan tärkeä työmenetelmä.